Petra Nagyová Džerengová – spisovateľka                   
Autorka úspešných románov pre dospelých ako aj obľúbenej trilógie pre deti Klára a mátohy, Klára a iglu, Klára a Tity

Anna Gudzová – novinárka                               
Slovenská agentúra životného prostredia

Miroslav Saniga – vedecký pracovník, spisovateľ          
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied

Vladimíra Fabriciusová - riaditeľka správy CHKO Poľana   
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Lucia Miňová – environmentálna pracovníčka CHKO Poľana   
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky