Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontaktná osoba: Anna Gudzová
e-mail: anna.gudzova@gmail.com

Kontaktná osoba: Alica Kučerová
telefón: +421 48 4374 183
e-mail: alica.kucerova@sazp.sk